ZPĚT NA AKTUALITY

Naše spolupráce s NYC

26.3.2016

Díky naší spolupráci s městem New York vyberou jeho obyvatelé pomocí naší platformy projekty, na jejichž realizaci bude využito více než 30 milionů dolarů z veřejných prostředků.

Projektu se zúčastní 28 z 51 městských distriktů, což znamená, že vůbec poprvé bude většina obyvatel města mít možnost hlasovat v rámci tzv. participativní rozpočtování (PB). Hlasovat o projektech, které budou v daném distriktu realizovány, mohou všichni rezidenti starší 14 let, bez ohledu na státní občanství. Stačí tedy platná nájemní smlouva na byt z daného distriktu. Jde o zatím největší akci v 10leté historii participativního rozpočtování v Severní Americe. A D21 je u toho!

V roce 2015 D21 pomáhala New York City s vůbec prvním digitálním hlasováním a díky dobrému průběhu s námi chce New York rozvíjet spolupráci i nadále. Kromě inovativníhozpůsobu hlasování půjde i o zapojení občanů v každém kroku “pébéčka”. Konkrétně zajišťujeme či budeme zajišťovat:

  • Osobní dotazování s možností použití minusových hlasů pro projektové nápady ze sousedských fór.
  • Online zpětnou vazbu prostřednictvím platformy D21 k projektovým záměrům, které vytvořila  jednotlivá fóra včetně hlasování v Queensu, kde zpětnou vazbu poskytlo rekordních 661 rezidentů
  • Vývoj D21 předregistrační aplikace. Hlasující se budou moci zaregistrovat týden před samotnou volbou, získají unikátní bezpečnostní PIN kód a poté mohou odhlasovat z domova přes počítač či chytrý telefon.
  • Možnost si vybrat z 11 jazykových mutací naší platformy
  • Nový design klasické papírové volby, který optimalizuje proces volby a sčítání hlasů
  • Zcela nový proces skenování papírových hlasovacích lístků a jejich počítání, který zvýší bezpečnost PB a umožní NYC mít své oficiální výsledky během několika dní místo několika týdnů.
  • D21 školící materiály pro zaměstnance městské Rady a dobrovolníků, včetně on-line konzultace, „dobrých praxí“ pro realizaci hlasování a postupů při odstraňování problémů.

Těší nás, že částečně i díky úsilí D21 mělo pébéčko v New York City v roce 2015 rekordní účast. Ve 24 městských obvodech bylo odevzdáno 51 362 hlasovacích lístků. Mluvčí městské rady NYC vyjádřila poděkování D21 za „opravdu skvělé partnerství“, ve kterém náš v České republice založený tým udělal něco zcela inovativního a úspěšného pro New York.

V důsledku toho byla D21 vyzvána, aby vedla panelovou diskusi na konferenci Národní participativní rozpočtování, která se letos koná v Bostonu. Zúčastní se jí 250-300 zástupců amerických měst, které mají s pébéčkovými procesy zkušenost nebo mají zájem s nimi začít.