ZPĚT NA AKTUALITY

Na půdě OSN: Na čem jsme se podíleli?

26.6.2018

V Praze a v New Yorku se konala zasedání OSN, která se zaměřila mimo jiné na otázku participace. Přidali jsme proto ruku k dílu s organizací celé akce. Také jsme účastníkům z celého světa předali naše zkušenosti s tím, jak zajistit úspěšné participativní projekty.

Letos na jaře se uskutečnila v Česku a ve Spojených státech dvě zasedání ECOSOC, tedy Hospodářské a sociální rady OSN. Ta je jedním ze tří nejvýznamnějších orgánů OSN. Angažuje se zejména v ekonomické, sociální a kulturní sféře a podporuje také rozvoj v oblasti vzdělávání či zdravotnictví.

Česká republika v současnou chvíli ECOSOC předsedá. Své období v čele rady se rozhodla věnovat tématu účasti občanů na veřejném životě, které přispívá k rozvoji udržitelné, odolné a inkluzivní společnosti. Jelikož se jedná o téma, jemuž se dlouhodobě věnuje i platforma D21 skrze participaci občanů, byli jsme osloveni Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, abychom pomohli s organizací zasedání v Praze a účastnili se panelové diskuze v New Yorku.

Přednášky v Praze

První část zasedání proběhla 26. března 2018 v Černínském paláci v Praze. Sešli se zde zástupci z 67 zemí světa a jedním z hlavních témat byly Cíle udržitelného rozvoje (SDGs), tedy program OSN pro rozvoj zvaný také Agenda 2030. D21 se v pražské části zasedání podílela na přípravě programu. Zajistili jsme například účast zahraničních hostů z Indie, Zambie, Austrálie či Kanady, kteří se zde podělili o zkušenosti z úspěšných participativních projektů pro občany a studenty.

Mimo to jsme připravili hlasování, které probíhalo během samotného zasedání. Účastníci měli například možnost vybrat oblasti, které považují pro participativní projekty za klíčové nebo sdělit svůj názor, jak vnímají roli participace pro dosažení cílů udržitelného rozvoje. Nakonec jsme se také podíleli na přípravě rozhovorů s hlavními řečníky konference, které jsou k vidění na YouTube kanálu Ústavu mezinárodních vztahů.

Diskuze v New Yorku

Druhá část zasedání se uskutečnila 23. května 2018 v New Yorku. D21, kterou reprezentoval Tomáš Rákos, se zúčastnila panelové diskuze, v níž jsme rozebírali klíčové zásady pro úspěšnou participaci. Praxe totiž už mnohokrát ukázala, že zájem občanů o participaci je dosažitelný – celý projekt musí být ovšem veden správně a s potřebným know-how. Partnerům a posluchačům v diskuzi jsme proto předali naše poznatky o tom, co motivuje občany k zapojení se do veřejného života i nejčastější chyby, které je naopak od participativních projektů odrazují. Shrnutí naše příspěvku naleznete zde.