ZPĚT NA AKTUALITY

Může být Civic Tech klíčem k ochraně demokracie?

30.1.2024

Moderní technologie, digitalizace a data nabízí ohromné příležitosti ke zlepšení služeb i reformě a obraně demokracií.

Zažíváme novodobou technologickou revoluci - podobně jako ve 13. a 14. století, kdy technologické pokroky, či spíše skoky, zásadně změnily způsob, jakým komunikujeme a vnímáme svět kolem nás. Ovlivnily tok informací v různých sítích i distribuci moci ve společnosti. K tomu, abychom využili ohromné ​​příležitosti, které moderní technologie, digitalizace a data nabízí pro efektivnější fungování demokracií, však vede ještě dlouhá cesta.

Megatrendy Sitra 2023 identifikují globální spory a tenze týkající se směru technologického rozvoje, akumulace digitální moci a toho, jaký to má vliv na naše společnosti a jaké jsou nejlepší prostředky k ochraně občanů a spravedlivého tržního prostředí. Tyto spory probíhají současně s prohlubující se bitvou o přežití demokracie, ve které hraje velkou roli koncept “digitální moci”.

Digitální moc je hluboce zakořeněna ve struktuře moderní společnosti a je soustředěna v rukou velkých technologických a datových gigantů nebo autoritářských vlád. Formy digitální moci řízené daty zahrnují schopnost ovlivňovat jednotlivce, komunity i technologický rozvoj a předpovídat budoucnost. Čím větší hráč, tím více dat má, což mu dává větší vliv. Digitální moc je tedy schopnost propojit různé typy dat - a na základě toho vědět, nebo předvídat lidské chování a myšlení.

Proč je pochopení forem a dimenzí digitální moci z pohledu demokracie tak zásadní? Manipulace s jednotlivci je totiž miliardový byznys. A tento závod o naše srdce a mysl se jen zrychluje.

Fungující demokracie potřebují informovaného občana

Demokracie spoléhají na informovaného občana, který dokáže autonomně rozhodovat o tom, kdo si zaslouží jeho hlas ve volbách nebo kdo nejlépe zastupuje jeho zájmy a ideály. Informovaný občan je ale v dnešním světě přehlceným informacemi stále více občanem konzumním. Náš informační prostor a tím i naše realita se rozcházejí, což nám ztěžuje shodnout se společně na faktech i rozhodnutích.

Civic Tech umožňuje občanům přímo se účastnit rozhodovacích procesů, například hlasováním, předkládáním iniciativ v participativních rozpočtech nebo účastí v debatách.

Jedním ze způsobů, jak chránit demokracie a demokratické občany v tomto novém informačním prostředí s příliš koncentrovanou digitální mocí, je investovat do rozvoje a zavádění občanských a demokratických technologií. Civic Tech (nebo Dem Tech) je zastřešující termín pro řadu digitálních služeb, které umožňují občanům přímo se účastnit rozhodovacích procesů, například hlasováním, předkládáním iniciativ v participativních rozpočtech nebo účastí v debatách. V Decision 21 tímto způsobem zapojujeme občany do rozhodování ve městech, na školách i v organizacích. Na rozdíl od sociálních médií je Civic Tech od počátku navržen za účelem praktikování demokracie.

Účast na rozhodování se bude stále více digitalizovat, stejně jako další věci v našem každodenním životě. Občanské technologie ale nejsou kouzelnou záplatou nebo rychlým řešením pro demokracii, pokud se nepodaří vytvořit holistickou digitální demokratickou infrastrukturu.

Anthony Zacharzewski, Prezident organizace Democratic Society, ve svém článku argumentuje, že Civic Tech se musí posunout od jednorázového modelu zapojování obyvatel k dlouhodobým modelům participace.

Vytvoření digitálních prvků demokratické infrastruktury by pomohlo občanům i těm, kdo rozhodují. Veřejní činitelé i manažeři ve firmách si mohou vybrat mezi řadou digitálních platforem, pomocí kterých mohou lidé zveřejnit své nápady k připomínkování, vést online diskuse nebo zahájit konverzaci. To, k čemu lidé v rozhodovacích pozicích často nemají přístup, pokud nezaplatí stále se zvyšující ceny za reklamu na sociálních sítích, je komunita dobře informovaných lidí, kteří jsou uvědomělí, aktivní a schopni se s důvěrou zapojit do rozhodovacích procesů,“ argumentuje Zacharzewski.  

Evropští tvůrci politik musí mít odvahu investovat do občanských technologií a experimentovat s nimi

Každá nová invence, včetně Civic Tech, se neobejde bez investic, a to i těch veřejných. Evropští politici musí mít odvahu investovat do občanských technologií a dát prostor pro experimentování. Demokracie globálně zažívají krizi, zajištění podmínek a zdrojů pro demokratické praktiky by proto měli tvůrci politik vnímat jako investici do budoucnosti a odolnosti systému, který se dosud ukázal jako nejlepší forma vládnutí.

Zdroj:

https://www.sitra.fi/en/articles/civic-tech-could-be-key-in-protecting-democracy/