ZPĚT NA AKTUALITY

Výsledky MOJE ŠKOLA - MŮJ HLAS

28.6.2019

S koncem školního roku přichází i jeho evaluace. Předměty či školní akce uplynulého roku by měli hodnotit nejen učitelé a ředitelé, ale také žáci a studenti. V letošním roce můžou některým školám k vyhodnocení posloužit i výsledky celorepublikového online hlasování Moje škola, můj hlas. Žáci a studenti v něm hodnotili oblíbenost vyučovacích předmětů a kroužků i to, jak se ve škole cítí.

V pilotním ročníku projektu Moje škola, můj hlas si žáci a studenti vyzkoušeli tři různé hlasovací metody (hlasování jedním hlasem, Janečkovu metodu více hlasů a schvalovací hlasování) a dostali příležitost přemýšlet o porovnání výsledků těchto hlasovacích metod. Do celorepublikového online hlasování se zapojilo celkem 2.194 hlasujících z 21 českých základních a středních škol. Nejsilnějším věkovým zastoupením byli žáci 12-15 let. Výsledek testovacího ročníku není reprezentativní, zapojeným školám však přinesl cenné poznatky od jejich žáků a studentů. Žáci se v hlasování vyjadřovali k tématům, která jsou blízká všem věkovým kategoriím – oblíbenost vyučovaných předmětů, hodnoty, které považují v životě za důležité, klima ve třídě i škole a hodnocení školních kroužků.                                  

O tom, jaký je jejich nejoblíbenější předmět nebo jaké hodnoty považují v životě za důležité, rozhodovali pomocí 3 různých hlasovacích metod: většinovým hlasováním (1 hlas), Janečkovou metodou více hlasů (3 plusové a 1 minusový hlas) a schvalovacím hlasováním (až tolik hlasů, kolik je v daném hlasování možností). Na praktickém příkladu si tak žáci vyzkoušeli, jak může typ hlasovací metody významně ovlivnit výsledek hlasování. Pedagogům sloužil projekt jako nástroj, který jim umožnil učit studenty kriticky přemýšlet nad výhodami a nevýhodami hlasovacích metod a vést je k zodpovědnému a aktivnímu občanskému životu.

Zatímco některé výsledky jsou stejné pro všechny použité hlasovací metody, jiné se výrazně liší. V oblíbenosti vyučovacích předmětů vyhrála ve všech třech metodách tělesná výchova. Co se týče užitečnosti předmětů, žákům se dle jejich mínění bude v životě nejvíce hodit matematika, český jazyk a anglický jazyk. Tyto předměty obsadily první tři místa žebříčku, v souvislosti s typem hlasovací metody se ale měnilo jejich pořadí.

Na základě výsledků Janečkovy metody (D21) je pro žáky v životěnejdůležitější zdraví (77 %), láska a přátelství (66 %) a dobré rodinné vztahy (29 %). Naopak za nejméně důležité považují slávu a úspěch (- 22 %)1, peníze a bohatství (- 10 %), odvahu a statečnost (0 %) nebo smysl pro humor (1 %). Co se týče školních kroužků a volnočasových aktivit, téměř polovina žáků si z nabídky své školy nevybere (48 %). Čas strávený ve škole však považuje většina za smysluplný (70 %). Ve své třídě se cítí téměř třetina mladých studentů skvěle (29 %), větší část je ale méně optimistická a hodnotí klima ve třídě postojem „jde to“ (42 %). Jen v málo případech se žáci cítí mizerně (6 %) a „nic moc“ (8 %).

Projekt realizoval Institute H21 v návaznosti na participativní řešení pro školy, které základním a středním školám již poskytuje. V rámci školního participativního rozpočtu (Pébéčka) vyhradí škola částku, o jejímž využití rozhodují sami žáci nebo studenti. Přicházejí se svými vlastními nápady a navrhují projekty, jak zlepšit prostředí nebo atmosféru ve škole a efektivně rozdělit přidělenou část rozpočtu.

[1] Janečkova metoda (D21) umožnila žákům udělit až 3 plusové a 1 minusový hlas. Plusové a minusové hlasy se poté sčítaly.