ZPĚT NA AKTUALITY

Celorepublikové hlasování MOJE ŠKOLA – MŮJ HLAS

17.4.2019

Pojďme žáky a studenty v praxi naučit principům demokracie!

Cíl projektu

Naším cílem je poskytnout žákům a studentům příležitost vyzkoušet interaktivně různé hlasovací metody užívané v demokratických systémech současné společnosti. Pedagogům nabízíme nástroj, který jim umožní učit studenty kriticky přemýšlet nad výhodami a nevýhodami hlasovacích metod a vést je k zodpovědnému a aktivnímu občanskému životu.


Jde nám o to, aby mladá generace dokázala samostatně, poučeně a s rozhledem přistupovat k hlasování. Chceme podnítit zájem o dění v demokratické společnosti a chuť se do něj zapojovat.

Průběh projektu: Moje škola – Můj hlas

SchoolPBtraining_Prague7@PetrLebeda (12)

Abychom s hlasovacím nástrojem seznámili v co nejkratší době co nejvíce škol, žáků a studentů, připravili jsme velké školní online hlasování.

Zvolili jsme jednoduchá témata, která jsou blízká všem věkovým kategoriím dětí - oblíbenost vyučovaných předmětů, hodnoty, které považují v životě za důležité, klima ve třídě i škole a hodnocení školních kroužků.

Samotné hlasování není časově náročné (obsahuje 10 otázek a zabere 5–10 minut). Pohyb v hlasování je intuitivní a výborně srozumitelný naprosté většině uživatelů – nemusíte proto žáky a studenty nijak zaškolovat, poradí si sami.