ZPĚT NA AKTUALITY

Máte rádi Broumov(sko)? Třetí ročník grantové výzvy podporuje projekty, které region mění k lepšímu

20.11.2023

Ve spolupráci s městem Broumov, Nadačním fondem Broumov - město kultury a Agenturou pro rozvoj Broumovska jsme spustili online hlasování v již 3. grantové výzvě Máme rádi Broumov(sko).

Máme rádi Broumov(sko) podporuje projekty, které region proměňují v místo, kde se dobře žije, kde kvete kultura a dobré sousedské vztahy. Do hlasování se mohou zapojit všichni lidé, kterým je více jak 12 let a žijí, pracují nebo tráví volný čas na Broumovsku. V hlasování lze podpořit až 3 komunitní projekty, které se letos do grantové výzvy přihlásily. Mezi projekty s nejvíce hlasy se rozdělí až 180 000 Kč.

HLASOVAT V MÁME RÁDI BROUMOV(SKO)

Hlasování probíhá do 30. listopadu.

Jaké projekty můžete letos podpořit?

Název: Příběh Medu 

Žadatelka: Lucie Chuchmáková 

Výše žádané podpory: 30 000,- 

Projekt poskytuje obyvatelům Broumovska (dětem, dospělým, seniorům, maminkám, studentům) příležitost se setkat, strávit zajímavé odpoledne, navázat přátelství a zároveň se něco nového dozvědět o produkci medu, včelách a práci včelaře obecně. Součástí projektu je i časosběrná výstava fotografií, která přiblíží důležité kroky v procesu produkce medu v průběhu téměř dvou let. 

Výstavu doprovodí jednodenní bohatý program, jehož součástí bude: 

  • výroba ubrousků se včelím voskem na balení potravin 
  • výroba svíček ze včelího vosku 
  • výroba jednoduchých pokrmů s využitím medu (např. limonáda, granola, medové sušenky) 
  • výroba domečků pro včely/hmyz neboli hmyzího hotelu. Domeček si budou moci účastníci odnést domů, a nebo ho ponechat na místě. Domečky, které na místě zůstanou, pak vsadíme do  jednoduché konstrukce, která poté u Soulkostela zůstane a bude trvalou památkou na proběhlou akci.
  • skleněný včelí úl, který návštěvníkům umožní nahlédnout do prostor, které jsou jim jinak skryté

K vidění bude např. přirozený pohyb včel dělnic, trubců i včelí matky na mezistěně, organizace a sdílení práce mezi včelami. Poslech zvuků včelího úlu – návštěvníci budou moci porovnat předem nahrané zvuky úlu ráno, během dne a večer. Výstava i doprovodný program se uskuteční v Soulkostele, ve Veřnéřovicích.  

Název: Kopečková slavnost 

Žadatelka: Jitka Exnerová 

Výše žádané podpory: 18 000,- 

Cílem projektu je obnovit komunitní život v obci, který v posledních letech upadá. Pandemie Covid 19 situaci ještě zhoršila a je velmi obtížné narušené vazby znovu obnovit, konkurovat moderní elektronické komunikaci, která láká k uzavírání se ve vlastní bublině, bez sociálního kontaktu. Jednou z idejí tohoto projektu je přátelské posezení, které propojí komunitní život a kouzlo vesnice. Připomene bohatství vesnice. Piknik bude situován ke kostelu sv. Michaela archanděla, který je od července 2022 národní kulturní památkou. Setkání na hřišti, u obchodu nebo v hospůdce občané znají, ale posezení na návrší, prohlédnout si ves z jiné perspektivy? Popovídat si se sousedy, zaposlouchat se do vzpomínek seniorů, ochutnat koláče, které napekly děti společně s klubem seniorů Javory, bude novou příležitostí. Travnatý prostor mezi farou a kostelem se promění v prostřené stoly s lahůdkami, nad kterými budou vlát ručně vyráběné girlandy. Hudební tóny se budou linout z kostela sv. Michaela archanděla. Cestičku ke kostelu propojí výstava fotografií zachycující obnovu skupiny barokních kostelů na Broumovsku i jejich krásu. Prohlídka kostela s výkladem pana starosty obce Vernéřovice Ing. Tomáše Havrlanta obohatí mladé zvídavé děti a senioři se rozpomenou na své vlastní příběhy.Projekt se snaží motivovat lidi k bydlení na vesnici, zamezit trendu vylidňování. Hlavním pilířem projektu je účast sousedů, jejich přátel, společné pečení a následně příjemně strávený čas.

Název: Nebojte se! 

Žadatel: Džas dureder dživipnaha z.s. 

Výše žádané podpory: 20 000,-

O Polákových domech neuslyšíte mezi Broumováky moc dobrého. Ale kdo z místních se tam byl opravdu podívat? Je odsud jeden z nejkrásnějších výhledů na klášter, je zde krásné hřiště a žijí zde lidé, kterých se nikdo nemusí bát. Cílem projektu je uspořádat jednodenní akci v Polákových domech, která představí to, jak se zde žije, a romskou kulturu – hudbu, tanec a jídlo, a přispěje k odbourání předsudků nejen o místě, ale i o jeho obyvatelích. V rámci programu bude i komentovaná prohlídka se starousedlíkem a pamětníkem panem Svobodou. Nebojte se přijít mezi obyvatele Polákových domů! Nebojte se v Broumově 

Název: Slaví celý Broumov! 

Žadatel: Amaro Drom – Naše cesta, z.s. 

Výše žádané podpory: 20 000,-

V dubnu (8.4.) se po celém světe slaví Mezinárodní den Romů. Oslava se bude konat i v Broumově a představí romskou kulturu pro všechny. Oslava bude prostorem, kde se budou lidé moct potkat a lépe poznat skrze hudbu, jídlo, literaturu a tanec. Oslava bude probíhat o víkendu a nabídne půldenní kulturní a komunitní program v centru města pro malé i velké. 

Název: Oživlá historie Broumova – významné osobnosti 

Žadatel: Nadační fond Gymnázia v Broumově 

Výše žádané podpory: 30 000,- 

Studenti a studentky gymnázia společně s pedagogy zorganizují květnový týden, ve kterém studenti představí vybrané osobnosti, jejichž život je spojený s naším městem (př. A. Jirásek, E. Rath). Poutavou formou, tedy prostřednictvím historických kostýmů, dramatizací, hudebních čísel, obrazů a vypravěčského umu, předvedou střípky z regionálních dějin kolegům z místních škol i veřejnosti. Procházkový okruh s 8 – 10 zastaveními návštěvníky poučí, pobaví i stmelí. V rytmu majálesového veselí ožijí broumovské ulice a historická část města studentským duchem a slavnou historii.  

Název: Podzimní zahradní slavnost 

Žadatel: ZŠ a MŠ Teplice nad Metují 

Výše žádané podpory: 30 000,- 

Podzimní zahradní slavnost bude vyvrcholením celoroční práce žáků na školním pozemku jak na ZŠ, tak i MŠ v Teplicích nad Metují. Slavnost bude určená, nejen žákům ZŠ a MŠ, ale jejich rodičům, prarodičům a široké veřejnosti. Část vypěstovaných produktů ze zahrady bude použita k přípravě různých pokrmů za spoluúčasti dětí, společně budou snědeny na slavnosti. V rámci akce budou na programu pohybové a vědomostní soutěže pro děti, výtvarná a keramická dílna, fotografická soutěž. Zároveň se otevřenou dveře do prostorů školy a školky široké veřejnosti. Akce zahrne především dva aspekty, spolupráci ZŠ a MŠ a zároveň spolupráci rodičů, dětí i pedagogických pracovníků a široké veřejnosti. 

Název: Na Rohu to žije! 

Žadatel: BrauNOW, z.s. 

Výše žádané podpory: 30 000,- 

Cílem projektu je podpora provozu kulturně-komunitního prostoru Na Rohu, který byl otevřen v září 2023 a slouží pro všechny z Broumova i přespolní. Je to prostor, kde kdokoliv může zdarma zorganizovat akci pro veřejnost a zapojit se tak do oživování města. Na Rohu se nachází v dolní části broumovského náměstí a jeho velká výkladní okna zajišťují, že kolemjdoucí jsou nepřímo vtaženi do dění uvnitř, kde se každý den děje něco zajímavého - komunitní promítání, koncerty, cvičení, výtvarné a rukodělné dílničky nebo jen posezení u kávy pro všechny sousedy a sousedky. Během zkušebních měsíců září a října se ukázalo, že o využívání prostoru je velký zájem, a že díky prostoru vznikají nová přátelství a utužují se vztahy mezi sousedy.  

Název: Procházky s cílem: Ukliďme společně Broumovsko 

Žadatelka: Alena Ulrichová 

Výše podpory: 7 500,- 

Projekt "Procházky s cílem: Ukliďme společně Broumovsko" vychází z myšlenky spojit krásu přírody s péčí o ni. Jeho hlavním cílem je motivovat a zapojit místní občany z Broumovska do uklízení a ochrany jejich okolního prostředí prostřednictvím tří „očistných“ vycházek, které se budou konat přibližně jednou za 3 měsíce v období březen-listopad. Tento projekt dává účastníkům možnost přispět k ochraně svého okolí tím, že sami navrhnou lokality, které budou navštíveny a uklizeny během vycházek. Každá akce tak bude unikátní a bude reflektovat potřeby a priority místní komunity. Účastníci mají možnost vybrat si místa, která jim jsou blízká, a která chtějí chránit.  Každá vycházka nebude jen o úklidu. Bude i o posílení vazeb lidí s přírodou ale i mezi sebou. Na závěr každé akce bude připravena tmelící přátelská aktivita (opékání buřtů, …), která poskytne příležitost pro sdílení zážitků a navázání nových přátelství.  Projekt "Procházky s cílem: Ukliďme společně Broumovsko" vytváří nejen čistší a krásnější prostředí, ale také zároveň zvyšuje povědomí o důležitosti péče o naši přírodu. Společně můžeme měnit Broumovsko k lepšímu, krok za krokem, a tato iniciativa otevírá dveře pro udržitelnou budoucnost našeho regionu. 

Název: Piknik s Norou v klášterní zahradě 

Žadatel: Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s, Nora - služby pro pěstounské rodiny 

Výše žádané podpory: 10 400,- 

Jarní snídaně v trávě - Snídaně se budou moci zúčastnit kteříkoliv obyvatelé Broumova a jeho okolí. V zahradě broumovského kláštera se tak budou moci potkat sousedé, spoluobyvatelé Broumovska, pěstouni a pracovníci Nory. Snídaně se budou moci zúčastnit kteříkoliv obyvatelé Broumova a jeho okolí. U dobrot, které všichni účastníci snídaně připraví, a zábavných aktivit pro dospělé a děti, které zde budou organizovány, se budou moci všichni přítomní mezi sebou seznámit a strávit spolu příjemný čas. Cílem snídaně v trávě je uskutečnění komunitně sousedské akce, která by seznámila obyvatele krásného broumovského regionu a zároveň jim dala možnost dozvědět se něco o pěstounství nejen od pracovníků Nory, ale přímo i od našich skvělých pěstounů. Snídaně v trávě dá všem, kteří se jí budou chtít zúčastnit, také možnost se před ostatními vytáhnout pochutinou, kterou doma vyrobí a na snídani přinesou. Ať už to bude něco sladkého nebo slaného, kreativitě se meze nekladou a vlastnoručně vyrobená dobrota bude jedinou vstupenkou na tuto pohodovou akci.

Název: Sportovní a společenský den pro sousedy 

Žadatel: TJ SOKOL OTOVICE 

Výše žádané podpory: 20 000,- 

V Otovicích bude uspořádán sportovně-společenský den nejen pro sousedy z Otovic, ale i z dalších obcí na Broumovsku, včetně sousedícího Tlumaczówa. Sportovní program nabídne aktivity pro děti, ale i turnaje pro ženy a muže, či smíšené týmy. Cílem projektu je přivést k zájmu o sport zejména děti a jejich rodiče a prarodiče, ale i další zájemce. Tímto se propojí všechny generace, ale i čeští a polští sousedé a užijí si společný den, který bude zakončen koncertem a zábavou. Jedná se o první akci tohoto druhu, na kterou chceme navázat další akce. 

Název: Regenerace jabloňové aleje a kurz řezu ovocných dřevin 

Žadatel: Jan Staroba 

Výše žádané podpory: 30 000,- 

Cílem projektu je regenerace jabloňové aleje, která roste v těsné blízkosti červené turistické trasy z Broumova na Hvězdu u křinické kompostárny. Tato alej je asi 20 let stará a velmi zanedbaná. Stromy byly vysázeny příliš blízko, mají hodně nízko zapěstované koruny a naklání se směrem do cesty - pod stromy se velmi špatně prochází a jezdí na kole. Okolí cesty pak působí neudržovaně a je zarostlé vysokou trávou. Ideou projektu je zapojení široké veřejnosti při obnově jabloňové aleje pomocí řezu a odstranění zarůstajícího pletiva do kmenů. Mnoho obyvatel Broumovska se stará o své ovocné stromy, ale často neví, jak na to. Díky této akci se to naučí přímo od odborníka. Součástí akce bude i společné občerstvení a družení se. 

Název: Broumovsko posílá vzkaz příběhem 

Žadatel: Mezinárodní Spolek seniorů Javory-Vernéřovice 

Výše žádané podpory: 20 000,- 

Projekt Pošlete vzkaz příběhem prohlubuje mezigenerační pouta mezi dětmi a seniory a je jedním z aktivit vernéřovického spolku seniorů. Snahou projektu je předávat mladé generaci životní zkušenosti a rady, jak se vyhnout všemožným životním překážkám, které je na cestě životem čekají. Cílem projektu je zlepšit vztahy napříč generacemi na Broumovsku. Senioři, zde žijící, kteří prošli i mnoha zeměmi, kde někteří dlouhodobě žili, jsou nositeli moudrosti, zkušeností i historie. Svými příběhy zprostředkovávají dětem vzpomínky a zkušenosti lidí, kteří už toho mají mnoho za sebou. Díky projektu budou zpracovány 3 příběhy seniorů z Broumova, Vernéřovic a Martínkovic. Ve školách v těchto obcích proběhne vyprávění seniora pro děti, které příběh následně ilustrují svými kresbami. Cílem a přínosem projektu je především chuť pokračovat v prohlubování mezigeneračních pout. 

Název: Pivo, hlína, pavlišov (Meditační túra)

Žadatelka: Barbora Kunstovná 

Výše žádané podpory: 30 000,- 

Projekt Pivo, hlína, pavlišov je meditační túra, která propojuje obyvatele a milovníky  Broumovska. Jedná se o performativní umělecko-komunitní akci, která obnovuje a umělecky inovuje lokální tradici martínkovické túry do hor v období svátku Božího těla, tradičně spjatého s konáním poutí, ale také s oslavou Svatojánské noci. Martínkovické pojetí pouti jako túry odkazovalo již v době svého konání (první polovina 20. století) na sekularizační tendence v rámci významného katolického svátku. Nebyla tak vykonávána pouť do konkrétního kostela nebo na jiné svaté místo, ale martínkovičtí se vydávali do hor, do Broumovských stěn. Obyvatelé napříč generacemi společně ráno vyrazili na túru. Každý si nesl své občerstvení. Organizátor túry, Dělnický tělovýchovný spolek, zařizoval pouze malinový sirup, ze kterého se dělala limonáda na pravidelných zastávkách u místních pramenů. V průvodu vždy bylo několik hráčů na mandolíny a túra tedy byla doprovázena i hudbou a zpěvem. Obnovení této tradice v podobě meditační túry je do určité míry pokusem o rekonstrukci pouti. Zároveň se jedná o uměleckou událost performativního charakteru, jež má účastníkům poskytnout prostor a čas projít a prožít okolí Martínkovic a kolem Chaty pod Korunou jinak, hlouběji – jak smyslově, pocitově, tak vědomě historicky. Nezbytnou součástí celé události jsou stylizace, poezie, nadhled a humor - v duchu až surrealistické poetiky Chemického divadla.  Meditační túra na tomto půdorysu vytváří jedinečný kolektivní zážitek, kdy účastníci společně procházejí přírodou v okolí Martínkovic a Chaty pod Korunou – v minulosti  významného bodu spolkového, komunitního a kulturního života tohoto místa. Túra je rozdělena na pět zastavení, přičemž každé z nich pojednává o jednom fenoménu nebo události spjaté s bezprostředním okolím (např. Zázrak ze Suchého dolu, historie vlků na Broumovsku, vražda dvou benediktinských bratří v Šonově).  Závěr pouti je situován do Chaty pod Korunou, kde by se mělo celé procesí finálně občerstvit v hospodě a společnou cestu završit posezením u ohně. 

Název: Všichni hrají golf! 

Žadatel: Mezinárodní Spolek seniorů Javory-Vernéřovice 

Výše podpory: 20 000,- 

Projekt znovu oživuje dvacet let zaniklou tradici pořádání golfového turnaje ve Vernéřovicích a nově ho rozšiřuje i na mezinárodní účastníky nejen ze sousedního Polska, ale i broumovských chalupářů, kteří pocházejí z jiných zemí. Jedná se o tradiční venkovskou neprofesionální sportovně - kulturní akci s profesionálním vybavením, na neprofesionálním povrchu, s profesionálním nasazením. Doprovodným programem budou i aktivity pro děti. Akce je zaměřená na posílení vztahů místních občanů, domácích i zahraničních chalupářů a jejich hostů v obci, doplněnou večerní kulturní vložkou – hudbou i přestavením knih místních autorů.   

Název: Ovocná alej pod Javořími horami 

Žadatel: Miroslav Kutal 

Výše žádané podpory: 30 000,- 

Cílem projektu je zpestřit krajinu pod Javořími horami výsadbou menší aleje ovocných stromů podél bývalé polní cesty v Heřmánkovicích. Sázení předem pečlivě vybraných starých odrůd za účasti veřejnosti proběhne v listopadu 2024. Aleje ovocných stromů jsou ideálním způsobem k oživení krajiny. Kvetoucí stromy jsou krásné, aleje poskytují stín, ovoce podél cest je osvěžující pro člověka a vítanou potravou pro ptáky. Díky projektu se zpestří a zkrášlí krajina a prohloubí vztah lidí k ní.  

Název: Za poznáním přírodních hodnot a zajímavostí Broumovska přes speleologii 

Žadatel: Jiří Kopecký 

Výše žádané podpory: 30 000,- 

Cílem projektu je seznámit veřejnost s dosaženými výsledky speleologického výzkumu povrchových a především podzemních forem pískovcového pseudokrasu, které jsou velmi významnou ale na veřejnosti málo známou součástí unikátního přírodního prostředí pískovcových skalních měst na Broumovsku. A vzbudit ve veřejnosti zájem o tyto krásy našeho regionu. Součástí projektu bude beseda o speleologii s projekcí diapozitivů (kinosál IC Broumov) a jednodenní terénní exkurze pro širokou veřejnost za povrchovými i podzemními pseudokrasovými jevy Broumovských stěn – přímý osobní kontakt s aktéry výzkumu a osobní seznámení s jednotlivými pseudokrasovými jevy v terénu. Díky projektu vzniknou předlohy pro následnou výrobu dvou informačních panelů (1. jeskyně Pod Luciferem, 2. skalní hřiby) a jednoho pohledového panorama s popisem prvků v krajině (vyhlídka před Korunou v Broumovských stěnách) i předlohy k tisku propagační skládačky s informací (mapka, text i foto) k další turistické trase na Broumovsku. Tyto aktivity jsou pokračováním předchozích obdobných aktivit ZO ČSS 5-03 Broumov a dalším příspěvkem pro zlepšení informovanosti o atraktivních zajímavostech Broumovska a budování vztahu místních k místu, kde žijí. 

Název: 20 let se spolu radujeme 

Žadatelka: Eva Kolinková 

Výše žádané podpory: 30 000,- 

Oslava 20. výročí založení Klubu seniorů Radost Broumov chce připomenout jeho dosavadní bohatou činnost, oslavit to se všemi Broumováky a Broumovačkami a nabídnout prostor pro aktivity do dalších let. KS Radost má v současné době necelých 200 členů a členek nejen z Broumova, ale i přilehlých obcí. Oslava se bude konat jedno pracovní odpoledne v kulturním sále Střelnice, kde to ožije hudbou, tancem a dalším bohatým kulturním a komunitním programem pro všechny bez rozdílu věku, V rámci oslav se propojíme se školami, dalšími organizacemi města, ale i kluby seniorů z okolních obcí a se seniory z Polska. 

Název: Živoucí kraj 

Žadatel: Muzeum Náchodska 

Výše žádané podpory: 15 000,- 

Projekt formou workshopů mapuje krajinu Kladské pomezí. Pomocí přirozeného pohybu po krajině se vytváří aktivní hranice mezi minulostí, současností a budoucností. Mezi obyvateli, přírodou a kulturou. Vizí projektu je shromáždit poznatky o Kladském pomezí (jehož součástí je i Broumovsko) přímo od jejich obyvatel a obyvatelek. Společně s průvodci ze světa umění a vědy vyrazí do krajiny, kterou budou společně mapovat a sdílet poznatky o místech. Společné vzpomínky, znalosti, zkušenosti mohou tvořit základ pro celistvé chápání regionu. Cílem je posílit vztah k místu, prohloubit vnímání okolí a sdružit lidi, kterým záleží na místě, v kterém žijí. 

Název: Putování za švédským bubeníkem a chytrým kvízem 

Žadatel: Jan Hamerský 

Výše žádané podpory: 13 000,- 

Době od Tří králů (6. 1. 2023) do Popeleční středy (22. 2. 2023) vládne Masopust - s výjimkou Broumova, kde už dlouho žádný fašank nebyl. Současně v téže době došlo k události, jíž líčí pověst o švédském bubeníkovi strašícím v křinickém lese. V tuhé zimě roku 1647 pod Polickou horou (Hvězdou císařský pluk hraběte Montecuccoliho císařské zabaleném ve všem možném, co nakradli, přepadli obdobně nastrojení Švédové Arvida Wittenberga. Putování za švédským bubeníkem začne na kostelním náměstí v Broumově, v jehož zdech dodnes vězí kule z Třicetileté války. V průvodu bude vřele přivítán kdokoliv, kdo si předem připraví divokou maškaru, ať už sám, nebo během námi pořádané dílny v DDM Ulita. Pak rej půjde k restauraci Amerika, kde proběhne tematický chytrý kvíz proložený soudobou hudbou. Na první tři týmy budou čekat věcné ceny. Restaurace Amerika pro začátek nabídne něco teplého na zahřátí: čaje, kafíčka, svařené víno, horké džus a jiné. 

Název: Průvodce eurovolbami 

Žadatel: Martin Kopecký  

Výše žádané podpory: 16 000,- 

Je pro Vás Evropská unie jednou velkou záhadou? Nechápete, k čemu slouží, jaká instituce ani to, proč máte do EU někoho volit? Zajímá Vás, co se rozhoduje na úrovni Unie nebo třeba to, kolik to vlastně všechno stojí? Všechny tyto otázky budou zodpovězeny na semináři, na kterém se dozvíte vše ohledně eurovoleb. Cílem semináře nebude cpát posluchačům programy volebních stran, nebo snad pomlouvat činnost politiků a političek. Cílem bude vysvětlit, proč je účast Broumováků na volbách důležitá a jaké výhody a nevýhody může každý hlas ve volbách přinést. Každý účastník bude moct přispět otázkami a tématy, o které se seminář doplní. I Broumovsko může být v Evropě slyšet! 

Název: PPP: prevence, porozumění, pomoc 

Žadatelka: Anna Smékalová 

Výše žádané podpory: 29 000,- 

V roce 2022 vyšla v nakladatelství WO-MEN kniha „Toho dna se dotýkám už málo“, která byla zařazena mezi TOP 11 dokumentárních knih a která přináší životní příběhy lidí s poruchami příjmu potravy (PPP), kteří se ze své nemoci zotavili nebo zotavují. Příběhy se netýkají jenom mladých žen, ale i těch starších nebo mužů. Čtení je to mrazivé, ale nadějné; autorka knihy má sama zkušenosti s PPP a možná i proto přistupuje k příběhu i tématu citlivě, neschematicky a respondenty a respondentky vyzívá k vyprávění jejich životního příběhu od narození až po současnost. V projektu „PPP: prevence, porozumění, pomoc“ chtějí žadatelky ve spolupráci s autorským týmem publikace (autorka, terapeutka, ilustrátorka), seminaristy a seminaristkami Gymnázia Broumov a Městkou knihovnou v Broumově knihu a téma kreativním způsobem představit broumovským obyvatelům a obyvatelkám, a to hned několikerým způsobem – např. beseda s autorkou, tvůrčí workshop s ilustrátorkou, mezigenerační diskuse s terapeutkou. 

Název: Objev Broumov a skoč si 

Žadatelka: Lucie Sara Keazor 

Výše žádané podpory: 20 000,- 

Cílem projektu je uspořádat celodenní akci pro malé i velké, během které se připomene historie Broumova, představí rukodělné umění, ale také oživí a zkrášlí prostor u Plácku u Stěnavy. Díky celodennímu programu se potkají návštěvníci různého věku – vznikne tak prostor pro mezigenerační poznání. Dopoledne bude připraven program pro školy a školky v klášterní zahradě – závod „Zapomenutý Broumov“, s jehož organizací pomohou i studenti a studentky Gymnázia Broumov. Procházka připomeneme v okolí centra lékárníkův dům, statek – který stál místo Penny, protiletecké kryty, hladomornu, ale historii textilu. V klášterní zahradě budou probíhat workshopy pro širokou veřejnost – plstění, kreslení, bylinkování aj. Program bude doplněn o hudební vystoupení a občerstvení. Odpoledne se pak návštěvníci přesunou společně k Plácku u Stěnavy, kde proběhne křest a odhalení nové interaktivní cesty. Na silnici mezi domky bude nakreslen skákací panák, bludiště a jiné aktivity pro malé i velké. Na plácku proběhne opékání a společný zpěv českých písní s trampy.