ZPĚT NA AKTUALITY

Litoměřice a Nymburk: odhlasováno!

29.6.2016

Litoměřice jsou město, kde jsou zvyklí ptát se občanů na názor. Nikoho proto nepřekvapilo, že se hlasování o „problémech“ Litoměřic zúčastnilo 402 aktivních občanů. Měli možnost vybrat si ze 16 iniciativ a říct tak městu, co je pro ně nejdůležitější. K dispozici dostali 4 plusové a 2 minusové hlasy.

Nejvíce hlasů – 221 – získal odklon nákladní dopravy z centra města po opravě Tyršova mostu. Tato možno získala jen 5 hlasů minusových. Nejvíce minusových hlasů naopak získal záměr instalovat cvičící stroje pro starší generace v centru města – 66. Index spokojenosti dosáhl 55%, to znamená, že vítěznou variantu jako jednu ze svých preferencí označilo 55% hlasujících občanů. Zajímavé bylo i využití plusových a minusových hlasů: 43,5% hlasujících využilo všechny hlasy (4+ a 2-) a to i přesto, že minusové hlasy nemusí použít povinně, 27,6% využilo jen 4 plusové hlasy, 7% občanů pak 4+ a 1-. Vyskytly se ale i jiné možné varianty: 3+ dalo 7,5%, jen jednu variantu, tedy jeden plusový hlas použilo 7,2% hlasujících.

„Se zapojováním veřejnosti do rozvoje města máme, jako Zdravé město, dlouholeté zkušenosti a využíváme různé metody, jako jsou veřejná fóra, tematické kulaté stoly či projednávání důležitých městských investic. Na tyto akce však nemůže přijít každý, a proto využíváme také anketu, kterou může kdokoliv vyjádřit své preference z domova či kanceláře. Společnost D21 nám v letošním roce nabídla možnost pilotně otestovat inovaci pro ověření problémů definovaných na Fóru Zdravého města. Vyzkoušeli jsme systém kladných a záporných hlasů, které více napoví, jaké projekty mají podporu a naopak, které lidé třeba nejvíce odmítají. Díky tomu, že hlasující mohli uvést místo bydliště, máme také lepší informaci o tom, jak vnímají lidé problémy v jednotlivých částech města, což je velmi užitečné. Celkově jsme s výsledkem spokojeni a věřím, že naše praktické podněty přispějí k dalšímu vylepšení tohoto nového nástroje, aby sloužil městům pro aktivní komunikaci s veřejností,“ uvedl starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.

V Nymburce zastupitelé chtěli znát názor občanů na proměnu Náměstí Přemyslovců. Návrhů se sešlo celkem 17, občané tak mohli udělit 5 plusových a 2 minusové hlasy. Hlasování se zúčastnilo 294 obyvatel Nymburka.

Všechny, kteří se účastnili překvapilo, že návrhy, které na první tři místa posunuli občané, se lišily od těch, které vybrala odborná komise. U občanů zvítězil s celkovým počtem 123 hlasů návrh Alvara Garcií Mendive, který klade důraz na zeleň. Nejspokojenější s takovým výsledkem byli logicky pěší – 57%, zatímco motoristé byli spokojeni jen v 19%. V zadání stálo, že návrh musí zachovat stávající počet parkovacích míst, což všechny splnily. Motoristé  preferovali ty, které viděly střed města jako dopravní tepnu s co možná největším využitím plochy náměstí k parkování. Celkový index spokojenosti s výslednou volbou byl 48%.

„Velmi příjemné je zjištění, že díky online aplikaci se do diskuse o náměstí zapojili ve větší míře mladí lidé, více než třetina hlasujících je ve věku do třiceti let,“ uvedl místostarosta Nymburka Pavel Fojtík.