ZPĚT NA AKTUALITY

Nejlépe se žije opět v Říčanech. Jak souvisí kvalita života s participací?

10.5.2021

Index kvality života již potřetí ukázal, že nejlépe se stále žije ve středočeských Říčanech. V první pětici nechyběla také Praha, Slavkov u Brna, Stará Boleslav či Černošice. Tři obce z nejlepší pětice zapojují své občany do rozhodování prostřednictvím participativních rozpočtů. Je participace klíčem ke spokojené obci?

Index kvality života je v České republice sestavován v rámci projektu Obce v datech ve spolupráci se společností Deloitte. Kvalita života je měřena ve 205 českých obcích s rozšířenou působností a Praze. Měření probíhá ve třech klíčových oblastech lidského života: zdraví a životní prostředí, materiální zabezpečení a vzdělání, vztahy a služby. Mezi kvalitou života a občanskou participací přitom existuje významný vztah. Dle výzkumu profesorky sociologie Claire Wallaceové z University of Aberdeen jde vyšší míra občanské participace ruku v ruce s vyšším skóre při hodnocení subjektivní pohody obyvatel a pozitivnějším hodnocením dalších aspektů veřejného života.

V rámci hodnocení kvality života hraje participace občanů roli především v oblasti vztahů a služeb. Jedním z hodnocených kritérií této oblasti je tzv. Index sounáležitosti (počet spolků a zájmových sdružení se sídlem na území obce vztažený na počet obyvatel) a Index zájmu o obecní a krajské volby (volební účast v obecních a krajských volbách). Právě pomocí participace může město u občanů vzbudit zájem o veřejné dění a chuť se na něm podílet. Ukázat, že občan svým názorem může přispět do diskuze a podílet se na rozvoji města.

Říčany se v žebříčku kvality života českých obcí umísťují pravidelně na 1. místě v rámci ČR i Středočeského kraje. Své občany se snaží do rozhodování aktivně zapojovat od roku 2015, kdy radnice s využitím softwarové platformy Decision 21 odstartovala projekt Řídím Říčany. Cílem projektu je motivovat občany k trvalému bydlení v Říčanech tím, že je radnice více zapojí do chodu města. Do projektu Řídím Říčany se registrovalo přes 1 700 místních, kteří se pravidelně účastní participativního rozpočtu a dalších menších hlasování typu Říčanský sportovec roku.

Vedle Říčan se v první pětici umístila Praha, kde rovněž pomáháme s širokým spektrem participativních projektů. Participativní rozpočet pořádá mnoho pražských městských částí. Například Praha 5 má s participací letité zkušenosti a letos uspořádala již pátý ročník participativního rozpočtu. Naopak úplně poprvé si loni vyzkoušeli participativní rozpočet obyvatelé Prahy 12, radnice na základě jejich hlasování vybuduje veřejný gril, naučnou stezku pro pěší, pítko a vodní atrakce v místním parku či workoutové hřiště. Občané pražských Běchovic se díky zapojení veřejnosti dočkají obnovení komunikace, která jim usnadní cestu do sousedních Klánovic. Na Praze 6 pomohla participativní anketa naplánovat rekonstrukci polikliniky tak, aby co nejvíce vyhovovala potřebám obyvatel i zdravotnického personálu.

První ročník participativního rozpočtu Černošická Šance mají za sebou také v Černošicích, které se v Indexu umístily na pátém místě. Ačkoliv v této středočeské obci pořádali projekt participativního rozpočtování úplně poprvé, zájem místních byl rekordní.