ZPĚT NA AKTUALITY

Jílové u Prahy už pátým rokem spoluutváří jeho občané

2.1.2024

Radnice na participativní rozpočet pro letošní rok vyčlenila milion korun a dává prostor veřejnosti. Ta může do konce ledna na platformě Decision 21 posílat návrhy na projekty.

Tvoříme Jílovsko je projekt vedení města s cílem zapojit Vás, veřejnost, do rozhodování i navrhování, co se ve městě zlepší nebo udělá nového. Princip je ten, že o využití 1 mil. Kč z obecního rozpočtu rozhoduje přímo veřejnost formou návrhu a pak hlasování, a tím určuje na co se vyčleněné peníze využijí. Může jít o cokoliv - ať už se jedná o nápad na novou kulturní akci, hřiště na veřejném prostranství nebo výsadbu stromů podél místní cesty.

Klíčové jsou 3 podmínky

  1. Projekt podává a prezentuje občan, trvale žíjící v Jílovém a starší 15 let, výše prostředků na jeden projekt je max. 500 tis. Kč
  2. Projekt musí být realizován na pozemku města (lze ověřit online v nahlížení do katastru nemovistostí)
  3. Projekt musí být veřejně prospěšný a technicky realizovatelný (s ověřením této podmínky mohou pomoci kompetentní úředníci z MěÚ)

Více informací a možnost podávat návrhy najdete na https://tvorimejilovsko.cz