ZPĚT NA AKTUALITY

Jak efektivně pracovat se společenskou odpovědností?

26.3.2018

Uspořádali jsme tvůrčí snídani, při níž jsme účastníkům ukázali správný způsob vedení CSR a představili úspěšné příklady. Také jsme společně diskutovali o zkušenostech firem a neziskovek při jednání s městy.

Ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti jsme uspořádali snídani zaměřenou na společenskou odpovědnost firem. Nesla jméno CSR udržitelně: Jak získat smysluplné výstupy a silné PR. Sešla se zde více než padesátka účastníků z firem i z neziskového sektoru. Celou akci jsme od začátku koncipovali interaktivně. Diskutovali jsme o zkušenostech obou stran se spoluprací s městy, o největších překážkách a o tom, co by přispělo ke zefektivnění spolupráce.

Cesta k úspěšnému CSR

Sezení dále pokračovalo seminářem orientovaným na participaci. Mimo jiné jsme představili aktuální trendy ve vývoji měst a pro názornost jsme prezentovali příklady smysluplného, originálního a úspěšného CSR. Nás snídaňový seminář se též zaměřil na Agendu 2030 a její SDGs, tedy cíle udržitelného rozvoje. Účastníkům jsme ukázali možnosti, jak lze tuto agendu využít pro participaci.

Součástí naší CSR snídaně bylo hlasování pomocí unikátního systému D21, který umožňuje dávat jak pozitivní, tak negativní hlasy. Účastníků jsme se ptali, jak vnímají význam společenské zodpovědnosti firem. Díky našemu hlasovacímu systému mohli rozhodovat nejen o tom, co považují za významnou součást společenské odpovědnosti, ale také vyjádřit svůj postup k tomu, co by CSR být neměla.

Jak hlasovali účastnici?

Hlasování ukázalo, že zúčastněné organizace vnímají CSR jako ideální způsob, jak zlepšit svůj vztah s veřejností. Zároveň chápou jeho náplň jako příležitost k realizaci smysluplných projektů nebo k propojení vlastní organizace s městem a jeho občany. Další hlasující k němu přistupovali jako k možnosti, jak se zapojit do aktivit ve veřejném prostoru, ovlivnit život v místní komunitě či jako příležitost k aktivní spolupráci v sousedství.

Negativních hlasů se naopak dočkalo chápání společenské odpovědnosti jako nástroje pro ovlivnění politického vedení v obci nebo městské části. Nesouhlas vyvolala i volitelná možnost odmítnout myšlenku společenské zodpovědnosti s argumentem, že je to něco, co pro danou organizaci nemá význam. Všem účastníkům děkujeme za podnětné názory – a na oplátku věříme, že i my jsme jim předali cenné know-how pro rozvíjení dalších participativních a CSR projektů.