ZPĚT NA AKTUALITY

Staňte se evropským městem začleňování a rozmanitosti!

1.2.2023

Ukažte světu, jak vaše město vytváří rozmanitější a inkluzivnější prostředí. Do soutěže se mohou přihlásit obce, města a regiony do 15. února. Předávání cen proběhne v Bruselu během Měsíce rozmanitosti EU, za přítomnosti politických špiček a dalších odborníků.

Druhý ročník soutěže o cenu Evropská hlavní města začleňování a rozmanitosti je součástí iniciativy Evropské komise Evropský měsíc rozmanitosti. Projekt, který vznikl v roce 2022, uznává a odměňuje místní orgány v celé EU, které aktivně podporují začleňování a rozmanitost a pomáhají budovat férovější Evropu.

Soutěž je příležitostí pro obce, města a regiony, aby představily své politiky a iniciativy, které vytvářejí rozmanitější a inkluzivnější prostory pro jejich občany. Tyto iniciativy již mohly být realizovány nebo jsou v procesu realizace v době trvání soutěže.

Proč Evropská komise vyhlašuje „Evropská hlavní města začleňování a rozmanitosti“?

Rovnost a nediskriminace jsou základními hodnotami a základními právy EU, které jsou zakotveny v jejích smlouvách a v Listině základních práv EU.

Přesto diskriminace přetrvává; podle nedávných průzkumů se více než každý druhý Evropan (59 %) domnívá, že diskriminace na základě etnického původu je rozšířená. Každý třetí člověk afrického původu uvádí, že se v posledních pěti letech setkal s rasistickým obtěžováním. Také podle průzkumu z roku 2019 provedeného Agenturou Evropské unie pro základní práva v celé EU pokračuje diskriminace LGBTIQ osob, přičemž 43 % z nich uvedlo, že se v roce 2019 cítilo diskriminováno.

Pandemie Covid-19 také prohloubila rozdíly v odměňování žen a mužů. Po pandemii vydělávaly ženy v celé EU v průměru o 16 % méně než muži, zatímco v roce 2019 byl průměrný rozdíl 14 %, jak uvádí výzkum z roku 2022 Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek.

Také lidé se zdravotním postižením čelí mnoha překážkám v přístupu k základním službám, zdravotní péči, vzdělávání, zaměstnání a politickému životu. Romové jsou i nadále vystaveni diskriminaci, rasismu a sociálnímu vyloučení. Ze zprávy agentury FRA zveřejněné v roce 2021 vyplývá, že více než 25 % Romů se cítí být diskriminováno v každodenním životě (například v oblasti zaměstnání nebo možností vzdělávání).

Cena Evropská hlavní města začleňování a rozmanitosti je součástí trvalého úsilí Evropské komise o podporu rovnosti a boj proti diskriminaci. Cena je oceněním úsilí místních orgánů o budování inkluzivnější společnosti, aby všichni občané EU mohli využít svůj potenciál a nikdo nezůstal pozadu.

Jak se přihlásit?

  • O cenu se mohou ucházet obce, města a regiony z 27 zemí EU, které aktivně uplatňují politiky začleňování, jež jsou zaměřeny proti diskriminaci na základě pohlaví, věku, zdravotního postižení, LGBTIQ identity, náboženství a etnického/rasového původu.
  • Přihlášku je možné podat do 15. února 2023. A to na tomto odkazu, kde najdete i další informace o ceně a vítěze minulých ročníků.

Kategorie ocenění

Pro rok 2023 jsou vypsány dvě kategorie, jedna pro obce s méně než 50 000 obyvateli a druhá pro obce s více než 50 000 obyvateli. V roce 2023 je vypsána také zvláštní cena za začleňování LGBTQI osob.

Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 27. dubna 2023 v Bruselu. Hostitelkou této akce na vysoké úrovni bude komisařka pro rovnost Helena Dalli. Sejdou se na ní starostové, politici, městští úředníci a zástupci zainteresovaných organizací.

Řešíte, jak do chodu města zapojit znevýhodněné skupiny nebo zjistit jejich potřeby? Kontaktujte nás!