ZPĚT NA AKTUALITY

Demokratické rozhodování v Číně?

8.7.2015

Čína je nejen ohromným trhem s nespočtem obchodních příležitostí, ale i zemí, která má, jako mnoho dalších, značný prostor pro zlepšení participace občanů na rozhodnutích, které přijímá veřejný sektor. V Decision 21 jsme zde udělali první kroky k nápravě.

Veřejný rozpočet je v Číně formulován ministerstvem financí a schvalován parlamentem (Všečínské shromáždění lidových zástupců). Tento proces je minimálně transparentní a historicky neposkytuje žádnou příležitost pro přímé zapojení občanů. Parlament není volen v demokratické volbě a jeho rozpočtová rozhodnutí jsou značně kritizována.

Mnoho projektů, které řeší otázky veřejného zdraví, omezení chudoby či jiných občanských záležitostí získává prostředky od filantropů i donorů ze soukromého sektoru. Běžnému občanu jsou ale informace o takovém financování nedosažitelné.

Pekingská nevládní organizace Shining Stone Community Action proto pořádala na konci června workshop o zapojení občanů do rozhodování o komunálních rozpočtech, kterého se účastnila i naše čínská spolupracovnice Lan Fang.

Čína je bezesporu velmi citlivým regionem pro zavádění demokratického rozhodování, nicméně čínská vláda začala v nedávné minulosti experimentovat, za pomoci Stanfordovy unverzity, Konrad Adenauer Stiftung či Ford Foundation, se zapojením občanů, aby zvýšila transparentnost rozhodovacích procesů a snížila korupci. Jedním ze způsobů, který by mohl umožnit účast občanů na rozhodování, zvýšit kvalitu veřejného rozhodování a transparentnost finančních toků, je participativní rozpočtování a volba prováděná za použití D21.

Volbu pomocí D21 si proto zkusili účastníci workshopu SSCA. Organizátoři volebního procesu v rámci workshopu zhodnotili, že má silný potenciál pro prosazování konsensu a vyloučení extrémní volby. Pro lidi na workshopu to bylo poprvé, kdy mohli v jakékoliv volbě použít negativní hlas. „Minusový hlas pomáhá redukovat konflikty a vybízí voliče, aby brali v úvahu i jiné názory,“ řekl jeden z nich. Další se podle svých slov začali více zajímat o svůj vlastní projekt, protože si uvědomili, že by jej ostatní mohli vetovat, či jim rozhodnutí ostatních poskytlo motivaci vysvětlit svou volbu. „Minusový hlas nám jednoduše dal právo říct ne,“ shrnuli své dojmy Číňané.

S našimi čínskými partnery jsme dále v kontaktu a připravujeme další kroky v rámci budoucí spolupráce.