ZPĚT NA AKTUALITY

Decision 21 funguje na školách!

25.8.2015

Hlasování žáků a učitelů pomohlo vedení Základní školy v Bezručově ulici sestavit seznam kázeňských přestupků.

„Letos mne někteří rodiče obvinili ze zneužití úřední moci, protože jsem penalizovala studenty za opakované porušování školního řádu. Bohužel za prohřešek, který nebyl dostatečně dobře definován v seznamu kázeňských přestupků,“ vysvětlila našemu týmu ředitelka školy Marie Lejčková.

Často také naráží na nepochopení studentů, kteří neuznávají důležitost některých bodů v řádu. Ředitelka se proto rozhodla udělat celoškolní anketu. V té měli žáci, ale také učitelé, seřadit seznam kázeňských přestupků od nejhorších po ty nejméně závažné na základě seznamu 24 přestupků.

Hlasování se účastnilo 290 studentů a 26 učitelů. Studenti dostali papírové hlasovací lístky, které vyplnili a odevzdali. Za nejhorší přestupek označili sexuální obtěžování, následovalo užívání omamných a psychotropních látek v areálu školy, na třetím místě pak skončilo užívání tabákových výrobků. Za nejméně závažné studenti označili nepřezouvání se. Celý experiment probíhal hladce, zejména díky jednoduché distribuci lístků, zapojení učitelů a studentů, kteří jsou zvyklí podobné ankety vyplňovat. Systém D21 pochopili bez problému.

„Jsem s Decision 21 maximálně spokojena a velmi překvapena, nakolik to bavilo naše studenty. Přistupovali k tomu velmi zodpovědně a systém je zaujal i pro to, že si mohli s více hlasy trochu pohrát. Oproti tradičnímu hlasování je více vypovídající,“ hodnotí Marie Lejčková.

Výsledky ankety jsou již oficiální součástí Pravidel pro hodnocení žáků a školního řádu.