ZPĚT NA AKTUALITY

Středoškoláci v Hlinsku sami prosadili a realizovali participativní rozpočet

1.4.2020

Gymnázium K. V. Raise a SOU Hlinsko realizovalo v roce 2019 z podnětu studentů participativní rozpočet. Z vyčleněných 50 tisíc Kč pořídila škola odpadkové koše na tříděný odpad.

Škola: Gymnázium K. V. Raise a SOU Hlinsko
Částka na projekty : 20 000 Kč
Velikost organizačního týmu: 3 studenti ze třeťáku
Počet návrhů: 6
Hlasovalo: 217 studentů (70 % z celkového počtu na škole)
Vítězný projekt: Recyklační odpadkové koše

Koordinátorka projektu paní Mgr. Kantůrková

Proč Pébéčko?

Žáci v malých městech a obcích obvykle nemají tak snadný přístup k mimoškolním aktivitám a kroužkům jako jejich vrstevníci z větších měst. Příležitosti rozvíjet měkké dovednosti, projektové řízení a vůdčí role, na což apelují odborníci na vzdělávání i zaměstnavatelé, jsou tak omezené. Studenti proto uvítali příležitost realizovat participativní rozpočtování (Pébéčko). Výhodou školního Pébéčka je, že jej lze realizovat na jakékoliv škole. S minimálním rozpočtem tak lze u žáků rozvíjet dovednosti, které využijí v dalším studiu i praktickém životě. Na rozdíl od simulovaných her poskytuje Pébéčko možnost navrhnout reálný projekt za reálné peníze. Navíc mohou žáci snadno vidět dopad své aktivity v bezprostředním okolí.

Přínosy Pébéčka:

 • Studenti vidí reálné výsledky svého úsilí.
 • Vedení školy získá zpětnou vazbu, co studentům ve škole chybí.
 • Studentský organizační tým si osvojí základy projektového řízení.

Přípravy na Gymnáziu K. V. Raise a SOU v Hlinsku

Realizace Pébéčka v Hlinsku byla unikátní v tom, že jej iniciovali sami studenti. To je důkazem zájmu mladé generace o spolupodílení se na řešení problémů komunity i nad rámec svých školních povinností. Vedení projektu se ujala PaedDr. Dagmar Kantůrková, která na základě svých zkušeností a znalosti studentů vytvořila studentský organizační tým. Skládal se ze tří studentů vyššího gymnázia: Šárky Čečetkové, Dušana Kastnera a Štěpána Pavliše.

Co byla potřeba pro realizaci Pébéčka na střední škole:

 • Koordinátorka projektu.
 • Studentský koordinační tým (SOT).
 • Finanční prostředky pro realizaci projektu.

Průběh Pébéčka

Koordinátorka projektu a SOT se scházeli jednou týdně, aby naplánovali úkoly na další týden. SOT měl na starost exekuci a koordinátorka kontrolovala průběžné plnění plánu podle podrobného průvodního manuálu v platformě Decision 21.

 1. Byla stanovena pravidla.
 2. Na začátku SOT informoval celou školu o konání projektu Pébéčko a vytvořil nástěnku na chodbě. Žáci přišli s 6 návrhy projektů do
  50 000 Kč.
 3. Vedení školy prošlo a schválilo realizovatelnost projektů.
 4. Studenti vytvořili kampaně pro své projekty a snažili se získat podporu od svých spolužáků.
 5. Celkem hlasovalo 217 žáků pomocí platformy Decision 21. Ta je přístupná online z jakéhokoliv zařízení. Bylo proto možné hlasovat z počítačů i vlastních mobilních zařízení. Hlasování bylo verifikováno pomocí PIN kódů. Každý žák mohl hlasovat jen jednou. Díky možnosti využití více plusových hlasů mohli nalézt lepší shodu a s výsledky pak byla spokojena větší část účastníků.
 6. Proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků, jehož se zúčastnilo vedení školy, zástupci Global Education Initiative, z. s. a Participace 21. Vítězným projektem prvního ročníku Pébéčka se staly koše na tříděný odpad za 20 000 Kč.
 7. Vedení školy ve spolupráci s autorem vítězného návrhu koše pořídilo.

Platforma Decision 21:

 • Obsahuje podrobné a postupné návody pro koordinátory.
 • Umožňuje hlasování online z PC i mobilů.
 • Zajišťuje verifikaci hlasování pomocí PIN kódů.
 • Zahrnuje hlasování více hlasy pro zajištění širší shody.

Realizace projektu Pébéčko

Vítězným projektem se staly koše na tříděný odpad. Finanční částka 20 000 Kč byla poskytnuta místní neziskovou organizací Global Education Initiative, z. s. Pro příští ročník projektu již vedení školy přislíbilo finanční spoluúčast. Škola se přesvědčila o prospěšnosti projektu pro všechny zúčastněné i pro své vedení. Žákům na prostředí ve škole záleží a díky projektu zjistili, že jim vedení naslouchá a oni mají příležitost skutečně něco změnit. Pébéčko podporuje všímavost vůči okolí. Vítězný projekt byl realizován bezprostředně po vyhlášení výsledků. Realizační tým nyní apeluje na to, aby jejich spolužáci odpad skutečně třídili a pravidelně se také střídají, kdo odpad vynese. To buduje jejich vztah k ekologii a zodpovědnosti za životní prostředí. Po skončení Pébéčka vyplnili participanti anonymní dotazník pro získání zpětné vazby, která umožní řadu věcí zlepšit při realizaci 2. ročníku. Členové organizačního týmu nakonec získali doporučující dopis a certifikát, který potvrzuje jejich schopnosti a může být přiložen k přihlášce na vysokou školu. Také se rozhodli do organizačního týmu přizvat nováčky, kteří pomohou s organizováním dalšího ročníku a v budoucnu převezmou štafetu od svých starších spolužáků.

Shrnutí projektu:

 • Studenti si na realizaci Pébéčka sehnali peníze sami.
 • Prostředky studentům poskytla Global Education Initiative.
 • Do projektu se zapojilo 217 studentů.
 • Studenti získali a rozdělili 20 000 Kč.
 • Podpořili projekt recyklační koše do škol.