ZPĚT NA AKTUALITY

Občané Černošic využili svoji šanci!

26.3.2021

První ročník participativního rozpočtu Černošická šance zaznamenal rekordní účast, zúčastnilo se ho téměř tisíc obyvatel! Radnice z vyčleněného milionu korun postaví na přání místních venkovní workoutové hřiště, vytvoří z vybraných městských travnatých ploch kvetoucí záhony a založí víceúčelový prostor “Naše Zahrada”.

V Černošicích realizovali participativní rozpočet prvním rokem a je velice pravděpodobné, že v něm budou v následujících letech pokračovat. Projektu se totiž zúčastnilo celkem 992 obyvatel starších 15 let, tedy asi 17 % občanů Černošic. Od října do poloviny prosince minulého roku mohli místní v rámci projektu participativního rozpočtu podávat své návrhy na zlepšení města, celkem přihlásili 34 nápadů. Poté, co tyto návrhy černošická radnice prošla a vyhodnotila jejich proveditelnost, následovala fáze veřejného hlasování. Ta trvala od 1. do 15. března 2021. Občané hlasovali stejně jako v jiných participativních rozpočtech D21 - Janečkovou metodou, díky které mohli mezi projekty rozdělit více hlasů - konkrétně až 3 plusové a 1 minusový. Celkem černošičtí udělili 2 983 hlasů, z nichž bylo 2 500 plusových. Minusový hlas se rozhodlo využít jen 483 hlasujících.

Vítězným projektem se stalo Venkovní workoutové hřiště, které podpořilo 35 % hlasujících. Dalším projektem, který uspěl, se stal návrh Rozkvetlé Černošice. Pro ten hlasovalo 32 % občanů a spočívá v převedení vybraných městských travnatých ploch zejména kolem komunikací na rozkvetlé louky nebo trvalkové kvetoucí záhony. Posledním vítězem se stal Víceúčelový prostor “Naše Zahrada”, který v participativním rozpočtu obdržel 31 % hlasů. V rámci tohoto projektu by měl vzniknout prostor, který v sobě spojuje bezpečné zázemí pro volnočasové, kulturní, sportovní i společenské aktivity a relaxační zónu.

Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti města i jak se mohou na jeho tvoření podílet. A na druhé straně naučit radnici, jak občanům naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat. „Projekt participativního rozpočtu je příležitostí, jak mohou sami černošičtí občané konkrétními návrhy a jejich následným výběrem ovlivnit, co v našem městě vznikne,“ řekl k projektu jeho koordinátor Daniel Zejda.

Podrobné výsledky participativního rozpočtu a všechny zaslané návrhy najdete zde.