ZPĚT NA AKTUALITY

Anketa Všenory 2020: nadjezd, podjezd, či přejezd trati?

31.8.2020

Všenory řeší v rámci modernizace trati v úseku Praha - Beroun palčivou otázku, která tamní občany rozděluje do několika skupin. Místní železniční přejezd bude třeba optimalizovat a nabízí se tři možnosti. Radnice se rozhodla najít společné řešení s občany pomocí platformy Decision 21, kde na zmíněné téma vytvořila veřejnou anketa.

Radnice se v anketě Všenory 2020 ptala občanů, kterou ze tří variant (přejezd, nadjezd, podjezd) preferují nejvíce, a dle jakých kritérií se rozhodují. Hlasování probíhalo od 20. července do 21. srpna 2020, rezidenti se do něj dostali pomocí PIN kódů, které radnice rozeslala do poštovních schránek. Anketa obsahovala celkem 4 otázky a zúčastnilo se jí téměř 400 respondentů.

Anketa ukázala, že místní nejvíce podporují výstavbu úrovňového křížení (přejezdu) pod fotbalovým hřištěm do oblasti Vodárna / Sušárna podle dokumentace připravené investorem Správa železnic („SŽ“). Tuto variantu zvolila více než polovina hlasujících (59 %), další skupina souhlasí jen za podmínky, že varianta umožní vybudování dostatečného množství parkovacích míst (11 %), nesouhlasí (27 %), či je jí to jedno (3 %).

Další možností je podjezd, se kterým souhlasí polovina respondentů (50 %), zbytek nesouhlasí (39 %), nebo je mu to jedno (12 %).

Nejvíce odpůrců má výstavba nadjezdu, se kterou nesouhlasí většina obyvatel (84 %), podporuje ho pouze 12 % místních a zbytku je to jedno (4 %). A podle jakých kritérií se místní při posuzování jednotlivých variant rozhodují? Nejdůležitější je pro ně estetické hledisko (52 %), ochrana přírody (43 %) a bezpečnost (36 %). (Respondenti mohli zvolit více variant).

Výsledky ankety najdete zde.