ZPĚT NA AKTUALITY

Akademie participace: Co o ní říkají účastníci?

3.9.2018

Máme za sebou více než sto úspěšných participativních projektů v České republice i v mnoha dalších zemích celého světa. Teoretické znalosti i cenné zkušenosti z praxe pak předáváme na našich školeních v rámci Akademie participace.

Jak o nás hovoří data účastníků na základě anonymních dotazníku? Ve školeních, které jsme připravili v letošním roce, odpovědělo 87 % účastníků, že školení splnilo jejich očekávání a přes 90 % by jej doporučilo svým kolegům z ostatních obcí či městských částí. Informace, které jsme jim předali, pak plánuje využít ve svém zaměstnání 96 % z nich.

Školení, které připravujeme, jsou vhodné zejména pro starosty, úředníky a koordinátory participativních procesů ale také pro každého, kdo se chce dozvědět něco o zapojení veřejnosti do rozhodování. Rozhodně nemusí jít o odborníka. Naopak – důležité poznatky jsme schopni předat i naprostým laikům na startovací čáře participace.

V současnosti nabízíme tři školení, které však upravujeme přímo na míru konkrétním požadavkům. Tím prvním jsou základy participace. Představíme vám možnosti, jak využít pro zapojení občanů současné komunikační technologie, jako je internet a mobilní aplikace, nastíníme základní koncepty participace, naučíme vás získávat od občanů cenné informace a ukážeme vám také fungování participace ve školách.

Interaktivní část je nedílnou součástí školení

Naše druhé školení rozebírá z mnoha úhlů projekt participativního rozpočtu. Vysvětlíme vám jeho myšlenku, odhalíme osvědčené způsoby, jak ho úspěšně vést, představíme vám místa, kde funguje, co všechno občanům přináší a také příklady dobré a špatné praxe aneb co se v minulosti povedlo a z čeho si vzít ponaučení.

Třetí školení, který nabízíme, se jmenuje Participace v urbanistickém plánování. V současné době developerských projektů se veřejnost čím dál více zajímá o dění ve svém sousedství. Ve školení proto představujeme způsoby, jak zapojit občany do rozhodování o veřejném prostoru a využít jejich hlas k rozvoji harmonického, udržitelného a spokojeného sousedství.

V D21 si zakládáme na chytrém využívání moderních technologií a transparentním přístupu. Proto po každém školení umožníme jeho účastníkům, aby pomocí mobilní aplikace anonymně ohodnotili, zda byli s naším školením spokojeni.

Kromě již uvedených statistik hodnotili účastníci pozitivně i přípravu našich školitelů. V neposlední řadě si pochvalovali délku školení, kterou se snažíme nastavit vždy tak, abychom účastníkům zvládli předat maximum informací, aniž bychom jim zavařili hlavu a unavili je zdlouhavými analýzami. Ve školeních zaměřených na participativní rozpočet jsme také zjišťovali, co od takového projektu očekávají. Nejčastěji to bylo získávání nových podnětů od obyvatel a jejich zapojení do rozhodování. Všem účastníkům našich školení přejeme, ať se jim jejich očekávání splní a budeme se těšit na další zájemce o moderní přístup k veřejné správě.