ZPĚT NA AKTUALITY

8 rad, jak komunikovat participativní rozpočet

11.3.2021

Čeká vaší obec první participativní rozpočet a nevíte si rady s tím, jak tento projekt komunikovat? Nebo již zkušenosti máte, ale chtěli byste do participace zapojit více obyvatel? Přinášíme vám osm osvědčených kroků, které mohou pomoci úspěšně realizovat participativní rozpočet i ve vaší obci.

1) Srozumitelný web projektu je základ

Naše platforma Decision 21 nabízí intuitivní a  uživatelsky příjemný web. Ten je hlavním komunikačním kanálem projektu, který by měl poskytovat všechny důležité informace o participativním rozpočtu. Občané díky přehlednému harmonogramu ihned zjistí, v jaké fázi se participativní projekt zrovna nachází a především mohou sledovat termíny podávání návrhů a hlasování. Důležitá jsou také stručně, jasně a srozumitelně zformulovaná pravidla. Pokud se v nich začne občan ztrácet či se jich zalekne, ztrácí motivaci se do participativního projektu zapojit. Snažte se proto k projektu připravit přehledný web a pravidla participace formulovat co nejsrozumitelněji, komplexně a myslet na různé varianty. Pokud se vám pravidla zdají příliš obsáhlá, zvažte zdůraznění těch nejdůležitějších bodů do jakéhosi stručného “Desatera”.

Inspirujte se příkladem z Černošic.

2) Vyzkoušejte dosah sociálních sítí

Pokud chcete k participaci přilákat více zájemců, vyzkoušejte dosah sociálních sítí. Naprostým základem je sdílet informaci o participaci na webu obce a její oficiální facebookové stránce. Doporučujeme jít ale v informování občanů ještě o krok dál. Na sociální síti Facebook lze založit Stránku projektu či Komunitní skupinu. Jde o velmi efektivní komunikační kanál, který je zdarma a s jehož pomocí zapojíte do diskuze aktivní obyvatele vaší obce. Pozvěte spoluobčany, které znáte, aby vaši facebookovou stránku sledovali nebo se připojili do skupiny. A poproste je o pozvání dalších. Každý ve svém okolí jistě bude znát někoho, který by chtěl prostřednictvím participativního rozpočtu zlepšit místo, ve kterém žije. Stránky či skupiny dodají celému projektu dynamiku a informace se organicky rozšíří mezi další sousedy. Zvažte také možnosti placené propagace příspěvků s geografickým cílením. Pravidelně přispívejte relevantním obsahem, který podnítí diskuzi a inspiruje navrhovatele. Mnozí sousedé se možná obávají, že jejich nápady nejsou dost dobré nebo se stydí s takovou iniciativou vůbec přijít, i když by se moc rádi zapojili. Sdílejte s nimi pro inspiraci návrhy projektů, které byly úspěšné v jiných obcích. Stránky a skupiny výrazně pomáhají zjednodušit komunikaci pro další participativní ročníky, neboť již nebudete muset začínat na “zelené louce”. Proto průběžně udržujte aktivitu ve skupinách i po skončení hlasování. Sdílejte lidem příspěvky o tom, jak pokračuje realizace vítězných návrhů.

Nápad pro Šestku
Facebooková stránka "Nápad pro Šestku"
Praha 5 žije
Facebooková stránka "Praha 5 žije"


3) Natočte a sdílejte krátké video

Video obsah je v současnosti nejsilnější marketingový nástroj. Je možné jej snadno sdílet na sociálních sítích a webech. Lidé v současnosti upřednostňují video před textem, jelikož nabízí atraktivnější a pohodlnější formu sdělení. Nemusí jít o složité filmařské dílo, obyvatelé jistě uvítají a ocení snahu komunálních politiků a úředníků. Motivovat je k participaci může i aktivní a angažovaná radnice.

4) Využijte další komunikační kanály vaší obce

Pokud ve vaší obci využíváte místní rozhlas, nezapomeňte při hlášení upozornit občany na možnost rozhodovat o části rozpočtu ve vaší obci. Zmiňte také, kde mohou místní získat další informace. Vytvořte sdělení na webové stránky vaší obce s proklikem na stránky participativního rozpočtu. Zveřejněte článek o plánované participaci v obecním periodiku a informujte o možnosti podávat návrhy offline osobně na obecním úřadě. Zvažte také distribuci informačních letáků do schránek, které by pomohly oslovit především starší generaci, kterým nemusí vyhovovat online forma komunikace.

5) Nezapomeňte na regionální tisk a další média

Zašlete tiskovou zprávu o připravovaném participativním projektu do regionálních deníků a dalších periodik. Také regionální rozhlasové stanice vám mohou pomoci oslovit více obyvatel. Někteří spoluobčané jsou sice v rámci místní komunity méně aktivní, ale možnost ovlivnit život v jejich obci i jinak než odevzdáním hlasu v komunálních volbách by je mohla zajímat. Nezapomeňte také k propagaci využít krátké články, které o participaci v našich klientských městech sdílíme na našem webu!

Příbramský Deník
Říčanský Kurýr6) Realizujte participativní rozpočet na školách

Vyzkoušejte na škole ve vaší obci tzv. Pébečka. Nechte žáky a studenty rozhodnout, jak zlepšit školní prostředí a atmosféru ve škole. Tím je motivujte zajímat se o komunitu a prostředí, ve kterém žijí. Děti si participativním projektem osvojí principy demokratického procesu a naučí se aktivně zapojovat do života nejen své škole, ale i obci. Prostřednictvím školních Pébeček navíc můžete participativnímu procesu naučit nejen je, ale také jejich rodiče. Naše aplikace školní Pébéčko umožňuje nyní realizovat tento participativní rozpočet online, tedy i v situaci, kdy mají žáci či studenti distanční výuku.

Přečtěte si, jak mění studentské projekty školy i města k lepšímu.

7) Uspořádejte setkání s občany

Nic samozřejmě nenahradí přímou komunikaci. I proto je nesmírně důležité k participativnímu rozpočtu uspořádat setkání s občany, které navazuje na předchozí způsoby komunikace. Navrhovatelé při nich mohou přímo konzultovat své nápady se zástupci radnice, což přispívá k dobré komunikaci mezi úředníky a občany a motivuje další spoluobčany k aktivitě. Tato setkání je samozřejmě důležité tematicky jasně ukotvit v mezích participativního rozpočtu. Zvažte, kolik takových setkání je vhodné uspořádat ve vaší obci. Je nutné, aby takové schůze byly přínosné a strukturované. Obecně doporučujeme uskutečnit alespoň dvě setkání během fáze navrhování projektů.

8) Motivujte navrhovatele propagovat své návrhy

Hlavní roli v propagaci participativního rozpočtu hraje obec. Nicméně nezapomeňte navrhovatelům zdůraznit, že především ve fázi hlasování je propagace z velké části i na nich. Propagací svého nápadu totiž propagují i projekt jako celek.