Školní participativní rozpočet (zkráceně Školní Pébéčko) je proces, při kterém o části školních financí rozhodují sami žáci a studenti. Mají šanci vyslovit svá přání a aktivně se podílet na chodu školy. Během zpracovávání svého projektu, práce v týmu, diskuzí a prezentací získávají cenné praktické zkušenosti. Populární participativní nástroj využívají desítky škol v Česku, na Slovensku i v dalších zemích.

Díky dárcovské platformě Znesnáze21 můžete Pébéčko financovat nejen ze zdrojů od zřizovatele školy, ale také z veřejné sbírky. Oslovte přátele školy, lokální firmy i veřejnost! Proces jsme nastavili tak, aby minimalizoval jinak nutné papírování, které se s veřejnou sbírkou pojí. Předáme vám naše know-how z oblasti crowdfundingu i školní participace, aby byl projekt úspěšný. Maximální cílová částka pro veřejnou sbírku je 50.000 Kč. Peníze se v ní nevybírají na konkrétní žákovské projekty, ale celý proces Pébéčka. Co to znamená? Veřejnost můžete seznámit s projekty, které žáci a studenti v Pébéčku navrhují. Nemůžete ale ovlivnit, který z nich zvítězí. O tom rozhodují žáci v celoškolním hlasování. Čím vyšší částku ve sbírce vyberete, tím více vítězných návrhů můžete realizovat.