Workshop je rozdělen do dvou částí. První se zabývá způsoby hlasování a v druhé si žáci a studenti vyzkouší participativní rozpočtování. Školní třída se nejprve rozdělí do tříčlenných (v případě většího počtu žáků čtyřčlenných) týmů a vyberou svého kapitána / kapitánku. V těchto týmech se nejprve věnují tématům participace, demokracie a hlasování. Naučí se historický vývoj společenského rozhodování - jaké hlasovací systémy byly v minulosti kde využity a proč. Seznámí se s různými volebními systémy dneška a principy jejich fungování. Společně nad nimi debatují. Různé typy volby si také vyzkouší, aby v praxi viděli, že různé způsoby hlasování vedou k různým výsledkům.

V druhé části si mládež vyzkouší volbu s více hlasy a participativní rozpočtování, tzv. Školní Pébéčko. Každý tým má za úkol během 5-10 minut vymyslet, kam jet se třídou na jednodenní výlet. Do pracovních listů vyplní požadované položky (proč by se výlet ostatním líbil, jak by utužil vztahy ve třídě, kolik by přibližně stál). Týmy pak svůj návrh krátce nahlas představí ostatním a společně o nich hlasují (jedním a dvěma hlasy). Po krátké diskuzi nad výsledky nastává poslední část workshopu, ve které si celá třída vyzkouší participativní rozpočtování, tzv. Školní Pébéčko. Spolu s učitelem stanoví hypotetickou finanční částku (např. 50 tisíc korun), která je určena na pořízení vybavení nebo realizaci projektů přispívajících ke zlepšení školního prostředí. Každý tým vymyslí, co by se dalo v jejich třídě zlepšit – jeden či dva nápady například na nové vybavení nebo zlepšení vzájemných vztahů a jakým způsobem toho dosáhnou. Žáci a studenti své návrhy opět představí celé třídě. Společně vyberou ty, o kterých bude celá třída hlasovat.

Ke stažení

Praktický úvod do participace pro žáky a studenty vypracovaný ve spolupráci se Skautským institutem:

Materiály jsou vám k dispozici zdarma.

Profesionálně vedený workshop

Dvouhodinový workshop mohou ve vaší škole nebo organizaci vést naši zkušení lektoři participace. Kontaktujte nás pro rezervaci termínu.