Díky Pébéčku se žáci zábavnou formou zapojí do chodu školy. V praxi si vyzkouší a zapamatují dovednosti, které mohou využít v životě i budoucím zaměstnání. Osvojují si principy demokratické společnosti, učí se zodpovědnosti, týmové práci i finanční gramotnosti. Rozvíjejí svou kreativitu, schopnost argumentace a prezentace. Školní Pébéčko bere ohled na věk a schopnosti žáků. Lze ho realizovat kompletně online, což pomáhá budovat vztahy mezi školou a žáky i během distanční výuky.  

Co získáte

Cena